Main Bachata Raa deemak se Ghar,
Aur Chand kursi ke keede pura Mulak kha gaye...